17. studenoga 2023. godine kroz projekt "Budimo aktivni građani" održana je edukacija zaposlenika OCD za učinkovito javno komuniciranje i rad u zajednici koju je predvodio Sebastijan Đukić, mag. cult.

Kroz edukaciju sudionicima su predstavljene sljedeće teme:

- osnove komunikacije

- javna komunikacija

- komunikacija sa zajednicom

 

Projekt je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.