Sebastijan Đukić mag. cult. - Voditelj kluba
Luka Pavlović - Administrativni referent
Janko Čuha - Predsjednik udruge
Domagoj Vukoja - Tajnik udruge